E-konzultacije

Slobodna tema

[1] Slobodna tema

Tehnološke vježbe 1

[2] Tehnološke vježbe 1

Tehnološke vježbe 2

[3] Tehnološke vježbe 2

Tehnološke vježbe 3

[4] Tehnološke vježbe 3

Photoshop / Digitalna obrada fotografije

[5] Photoshop / Digitalna obrada fotografije

Analogni fotografski proces

[6] Analogni fotografski proces

Tehnike snimanja

[7] Tehnike snimanja

Fotografski dizajn I

[8] Fotografski dizajn I

Fotografski dizajn II

[9] Fotografski dizajn II

Multimedijski dizajn

[-] Multimedijski dizajn

Završni ispit - Dokumentarna fotografija

[-] Završni ispit - Dokumentarna fotografija

Završni ispit - Boja u fotografiji

[-] Završni ispit - Boja u fotografiji

Završni ispit - Multimedijalna prezentacija

[-] Završni ispit - Multimedijalna prezentacija

Završni ispit - Elaborat

[-] Završni ispit - Elaborat

Dodatne opcije

Prijava

Idi na punu verziju