Predavanja

Osnove fotografije

... dijelovi fotoaparata; način rada; obrada c/b filma; filtri ...

Svjetlo u fotografiji

... svjetlomjer; očitavanje svjetla; eksponometrija ...

Povijest fotografije

... camera obscura; povijest fotografskih postupaka s početka

fotografije ...

C/B pozitiv proces

... obrada c/b fotografije; tehnički zahvati i specijalne tehnike ...

Kompozicija slike

... elementarna kompozicija slike ...

Osnove digitalne tehnike

... način rada digitalnog fotoaparata, skenera, printera ...

Predavanja su podijeljena po lekcijama (poglavljima). Napravljena su u .mov formatu za koji ti je potreban QuickTime Player. Link imaš na početnoj stranici.

C/B negativ proces

... struktura, obrada, karakter c/b negativ filma ...

Osobine digitalne slike

... rezolucija, dubina boje, formati slike ...