Fotografije su nastale kao dio obveznog programa u predmetu: Tehnološke vježbe. Cilj ovog predmeta je: naučiti budućeg fotografa fotografski promišljati svijet koji ga okružuje. U početnoj fazi naglasak je na osnovnim tehnikama snimanja i obrade fotografskog materijala (analogni i digitalni proces). Završna faza poučava o transformaciji fotografskog zadatka u gotovu fotografiju. “Fotografske vježbe 1” rade se u prvom, “Fotografske vježbe 2” u drugom i “Fotografske vježbe 3” u trećem razredu.

Za bilo koji rad, ili njegov dio, koji se snima u digitalnom obliku, obavezno je predavanje i “.raw” formata fotografije. U protivnom, rad se neće uvažiti.

Radovi učenika: fotografija_f.v. 1

Radovi na ovim stranicama publicirani su dozvolom autora.

Zabranjena je bilo kakva upotreba ovih fotografija bez autorske dozvole.

Izbor obveznih i neobveznih radova:


Fotografske vježbe 1                                 Fotografske vježbe 2                                 Fotografske vježbe 3