E-test_kontrolni ispit

... za učenike 2.razreda (i ostale koji do sada nisu položili).

Stručno - teorijski dio kontrolnog ispita. Sadrži pitanja iz:

fotografije, tehnoloških vježbi, svjetla u fotografiji,

digitalne fotografije, fotofizike i poznavanja materijala.

- 43 pitanja

  1. ocjena:

≤ 49,99 % - nije zadovoljio/la

≥ 50 %      - zadovoljio/la


Vrijeme: 90 minuta

E-test je zatvoren.

E-test_pomoćnički ispit

... za učenike koji su završili 3. razred.

Stručno - teorijski dio pomoćničkog ispita.

• 90 - 100 % bodova - ocjena 5

• 80 -   89,99 % bodova - ocjena 4

• 70 -   79,99 % bodova - ocjena 3

• 61 -   69,99 % bodova - ocjena 2

• 30 -   59,99 % bodova - usmeni dio

•   0 -   29,99 % bodova - ocjena 1


Vrijeme: 240 minuta

E-test je zatvoren.

E-test_fotografija 3.razred

... za učenike 3. razreda.


• 91 - 100 % bodova = ocjena 5

• 81 -   90,99 % bodova = ocjena 4

• 71 -   80,99 % bodova = ocjena 3

• 61 -   70,99 % bodova = ocjena 2

•   0 -   60,99 % bodova = ocjena 1


Vrijeme: 20 minuta

E-test je zatvoren.

E-test_digitalna fotografija 2.razred

... za učenike 2. razreda.


• 91 - 100 % bodova = ocjena 5

• 81 -   90,99 % bodova = ocjena 4

• 71 -   80,99 % bodova = ocjena 3

• 61 -   70,99 % bodova = ocjena 2

•   0 -   60,99 % bodova = ocjena 1


Vrijeme: 15 minuta

E-test je zatvoren.

E-test_fotografija 2.razred

... za učenike 2. razreda.


• 91 - 100 % bodova = ocjena 5

• 81 -   90,99 % bodova = ocjena 4

• 71 -   80,99 % bodova = ocjena 3

• 61 -   70,99 % bodova = ocjena 2

•   0 -   60,99 % bodova = ocjena 1


Vrijeme: 21 minut

E-test je zatvoren.

E-test_fotografija 1.razred

... za učenike 1. razreda.


• 91 - 100 % bodova = ocjena 5

• 81 -   90,99 % bodova = ocjena 4

• 71 -   80,99 % bodova = ocjena 3

• 61 -   70,99 % bodova = ocjena 2

•   0 -   60,99 % bodova = ocjena 1


Vrijeme: 30 minuta

E-test je zatvoren.

E-test

Iskušaj svoje znanje i zaradi ocjenu. E-testovi su napravljeni prema predmetima i gradivu koje se uči u fotografskom zanimanju na Obrtničkoj školi u Splitu. E-test možeš rješavati iz svog doma, sa svog kompjutora, ako imaš pristup internetu (uvjet za ovaj način rješavanja e-testa je mogućnost većine učenika u razredu da pristupi internetu).

“E-test_probaj kako izgleda” možeš ispuniti bez bilo kakve obveze, čisto da vidiš kako izgleda ...

Napomena: instaliraj QuickTime player! Bez njega neka pitanja nećeš vidjeti (link imaš na početnoj stranici).

E-test_probaj kako izgleda

... za sve.

Ovaj e-test ti pruža mogućnost uvida u način na koji su postavljena pitanja u e-testu.


• 91 - 100 % bodova = ocjena 5

• 76 -   90 % bodova = ocjena 4

• 61 -   75 % bodova = ocjena 3

• 40 -   60 % bodova = ocjena 2

•   0 -   39 % bodova = ocjena 1


Vrijeme: 15 minuta

E-test je stalno otvoren.

E-test od: 02. 12. 2008.

statistički prikaz uspjeha

E-test od: 14. 11. 2007.

statistički prikaz uspjeha
statistički prikaz uspjeha

E-test od: 02. 12. 2008.

E-test od: 09. 12. 2008.

statistički prikaz uspjeha

E-test od: 09. 03. 2018.

statistički prikaz uspjeha

E-test od: 22. 05. 2013.

statistički prikaz uspjeha